Sabtu, 04 Mei 2013

PEDOMAN
PEDOMAN
DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (DP-3)
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

No
8 Unsur Yang Dinilai

Pedoman Nilai

Angka
Sebutan
1
Kesetiaan

91 - 100
Amat  Baik
2
Prestasi Kerja

76 - 90
Baik
3
Tanggung Jawab

61 - 75
Cukup
4
Ketaatan

51 - 60
Sedang
5
Kejujuran

50 ke bawah
Kurang
6
Kerjasama7
Prakarsa8
Kepemimpinan